International intervention: Needed or not needed?

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවන්: අවශ්‍ය ද? අනවශ්‍යද?

අප්‍රේල් 21 වනදා ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාන කිහිපයකට එල්ල වූ ප්‍රහාරයන්ගෙන් අනතුරුව එම සිද්ධිය පිළිබඳව ජනමාධ්‍ය තුළ නොයෙකුත් කතිකාවත් ගොඩ නැගුණි. මෙම කතිකාවනට පාදක වූ විවිධ විෂයන් අතරමෙවැනි ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් මර්දනයට විදේශ පාර්ශ්වයන්ගේ සහය පැතීමද විය. ඒ පිළිබඳව වාර්තාකරණයේදී සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත්  දැක්වූ අදහස් අතර යම් යම් වෙනස්කම් දක්නට ලැබුණි.

සිංහල පුවත්පත් මෙහිදී පැවසූයේ ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහා විදේශ බුද්ධි අංශ සහ හමුදාවල උපදෙස් ලබා ගත්තද, ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවයි. එක් සිංහලපුවත්පතක් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ උතුරු ඇමරිකාව සහ යුරෝපා රටවල්වලින් සැදුම්ලත් නේටෝ සංවිධානයේ යටි අරමුණ වී ඇත්තේ ඇමරිකානු කඳවුරු තමන්ට අවශ්‍ය රටවල ස්ථාපනය කිරීම බවයි. මෙහිදී ඔවුන් භාවිතා කරන උපක්‍රමය වන්නේ යම් රටක් අනාරක්ෂිත  තත්වයට පත් කොට, එම රටට සහය වීමට යැයි පවසින් එම රටේ තම කඳවුරු බැඳ ගැනීම බවද මෙම පුවත්පත පවසා තිබුණි.

දමිළ පුවත්පත් මගින් සඳහන් කොට තිබුණේ, දමිළ ජනතාවට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවන්ගේ ආරක්ෂාව අවශ්‍ය වන බවයි. ඊට හේතුව ලෙසින් ඔවුන් ඉදිරිපත් කොට තිබුණේ දමිළ ජනතාව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට සහ ඉන්දියාවට දක්වන පක්ෂපාතීත්වය හේතුවෙන්,  අයිඑස්අයිඑස් ත්‍රස්තවාදීන් දමිළ ජනතාවද සතුරන් ලෙස දකින බවය.

சர்வதேச சமூகம் : தேவையா? இல்லையா?

21 ஏப்ரல் மாதத்தில் இடம்பெற்ற குண்டுய்த்தாக்குதலின் பின்னர் பல்வேறு விவாதங்கள் வெளிவந்தன. இவற்றுள், பயங்கரவாத செயல்களை தடுப்பதற்கு சர்வதேச ஒத்துழைப்பை நாடுவது தொடர்பான விவாதம் ஒன்றாக காணப்பட்டது. எனினும், இச்சம்பவம் தொடர்பான தமிழ் மற்றும் சிங்கள பத்திரிகைகளின் செய்தியறிக்கைகள் ஒரு சார்பாக காணப்படவில்லை.

பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்கு சர்வதேச புலனாய்வு பிரிவினர் மற்றும் படையினரின் ஒத்துழைப்பை நாட முடியுமான பொழுதிலும், சர்வதேச தரப்பினரை உள்நாட்டிற்கு வரவழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என சிங்கள பத்திரிகைகள் தெரிவித்தன. குறிப்பாக, ஒரு சிங்கள பத்திரிக்கை, வட அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய நேட்டோ அமைப்பின் குறிக்கோள், தாம் விரும்பிய நாடுகளில் ஐக்கிய அமெரிக்க தளங்களை அமைப்பதே, என தெரிவித்திருந்தது. மேலும், நாடுகளை ஆபத்தான சூழ்நிலைகளுக்குள்  தள்ளிவிட்டு அவற்றுக்கு உதவி செய்வதாக கூறி நேட்டோ தளங்களை அமைப்பதாக அப்பத்திரிகை மேலும் தெரிவித்தது.

மாறாக, தமிழ் பத்திரிகைகள், தமிழ் மக்களுக்கு சர்வதேச சமூகத்தின் உதவி தேவை என தெரிவித்தன. தமிழ் மக்கள் ஐக்கிய அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு ஆதரவாக இருப்பதால் ஐசிஸ் அமைப்பு தமிழரை எதிரிகளாக பார்ப்பதாகவும் தமிழ் பத்திரிகைகள் தெரிவித்தன. 

International intervention: needed or not? 

Among several press discussions following the Easter Sunday attacks was the need to take assistance from foreign parties to prevent acts of terrorism. Sinhala and Tamil reportage regarding the incident were not entirely in alignment with each other.

Some Sinhala newspapers reported that while assistance from foreign intelligence units and forces can be obtained to defeat terrorism, there is no necessity to bring foreign parties into the country. One Sinhala newspaper underscored that NATO’s intention
is to establish US bases in countries that they preferred. The newspaper also mentioned that NATO’s strategy is to force countries into dangerous circumstances, and then establish NATO bases under the pretext of assisting countries.

Some Tamil newspapers reported that the Tamil community needs assistance from foreign communities. The press noted that because of the support the Tamil community shows towards the USA and India, ISIS terrorists see the Tamil people as enemies.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *